untitled

posted on 02 Jan 2008 06:04 by worrawat
 
เคยคิดบ้างไม้ในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องราวที่เลวร้ายกับเรา
 
เคยถาตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าทำไมต้องเป็นเรา
 
และทำไมต้องเป็นเราที่รู้สึก รู้สากับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งเพียงคนเดียว
 
ใครที่ผิด อะไรที่โหดร้าย  โชค ชะตา  หรือ สวรรค์ นรกภูมิ  บาป บุญ  หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่เป็นธรรมดา
 
ในโลกเหล่านี้ได้เกิดขึ้น
 
ทำไม เมื่อมีพบต้องมีพราก ?
 
ทำไม การลาจากต้องเจ็บปวด ? 
 
ทำไม วันเวลาถึงต้องเดินไปข้างหน้า ?
 
 
สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งธรรมดา ที่ใคร ๆ ก็รู้ และเข้าใจ
 
แต่จะมีใครรู้บ้างใหม ว่า "ทำไม มันต้องเป็นไปอย่างนั้น"
 
 
 
สิ่ง บางสิ่ง การเป็น การเกิด การดำรงอยู่ การดำเนินไป ของสิ่งบางสิ่ง
 
ในสังคมเรา ล้วนแต่เป็นสิ่งซึ่งถูกปลูกฝัง และ ผ่านการขัดเกลามาอย่างยาวนาน
 
หล่อหลอมให้เรา เป็น คิด เชื่อ ในรูปแบบนั้น ๆ
 
แล้วทำไมเราถึงคิดว่าสิ่งหลายสิ่ง เป็นธรรมดาในตัวของมันเอง
 
เรากำหนดอะไรได้ไม ?้
 
เราก้าวข้ามบางสิ่งได้หรือเปล่า ?
 


edit @ 2 Jan 2008 06:17:43 by มุ้ย

Comment

Comment:

Tweet